KRISTA PÄIVISTYSVAIHDE -PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 6.4.2019.

1) Rekisterinpitäjä

Sovector Oy
Torppamaankatu 24 21120 Raisio
Puh. +358 400 821 144

info@sovector.fi

Y-tunnus: 2428437-8

www.sovector.fi

2). Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Mikko Hirvonen (tietosuojavastaava)
Puh. +358 400 821 144

3) Rekisterin nimi

KRISTA Päivystysvaihde -palvelun käyttäjärekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Sovector Oy:n oikeutettu etu KRISTA Päivystyvaihde -palvelun tuottamisessa ja käyttäjähallinnassa.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
– Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ja kehittäminen
– Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
– Asiakassuhteen hoitaminen

5) Käsiteltävät tiedot

– Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja organisaatio
– KRISTA Päivystysvaihde -palvelun käyttäjäryhmätietoja, joihin rekisteröity kuuluu
– Teknisten järjestelmien generoimat palvelun käyttöön liittyvät tiedot kuten lokitiedot ja verkkotunnistetiedot.

6) Tietojen saanti

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

– Rekisteröidyltä itseltään
– KRISTA Päivystysvaihde -palvelun käyttäjiltä esim. lisättäessä puhelinnumeroita palveluun.

7) Tietojen luovuttaminen sekä siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ainoastaan puhelinnumeron osalta, kun muodostamme puheluita ulkopuolisen palveluntarjoajan teknisen rajapinnan kautta. Tämä ulkopuolinen palveluntarjoaja voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8) Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

9) Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Voit itse oikaista antamiasi henkilötietoja tai pyytää niiden poistamista. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10) Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) ilmoitettuun osoitteeseen.

11) Evästeiden käyttö

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukaisesti palvelussa käytettäviä evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. KRISTA Päivystysvaihde -palvelussa evästeitä käytetään palvelun kirjautumistietojen hallintaan.

12) Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.